Regulamin / COVID-19

Lemon drops candy canes chupa chups cake ice cream pie gummi bears pudding jelly. Candy cheesecake sweet roll roll sesame snaps.

COVID-19
ogólne zasady zachowania podczas pandemii

 1. Każdy Uczeń szkoły zobowiązany jest do wcześniejszego zapisu na szkolenia.
 2. Do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem szkoleń  i opuszczanie szkoły zaraz po zakończeniu szkoleń.
 3. O ile to możliwe, prosimy przychodzić już w stroju do ćwiczeń, aby zmniejszyć maksymalnie liczbę osób korzystających z szatni.
 4. Wchodząc do budynku należy zakryć usta i nos oraz zdezynfekować ręce. Zachowujemy maskę podczas rejestracji na recepcji szkoły.
 5. Jeśli przed Twoimi szkoleniem jest inna grupa ćwiczących, zaczekaj aż nauczyciel otworzy drzwi i pozwoli na wejście do sali. Dajemy czas i przestrzeń na wymianę osób w szkole.
 6. Pamiętaj aby zachować odpowiedni dystans społeczny.
 7. Zachowujemy odległość 1,5 m pomiędzy matami, a 2 m pomiędzy ćwiczącymi na sali.
 8. Każdy z ćwiczących korzysta ze swojej maty.
 9. Dodatkowy lub wypożyczony sprzęt dezynfekujemy.
 10. Szkoła zapewnia pełną dezynfekcję całej szkoły łącznie z szatnią i korytarzem.
 11. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperaturę ciała lub ogólnego złego samopoczucia prosimy o pozostanie w domu i nie przychodzenie na szkolenia. Osoba, u której zostaną stwierdzone w/w objawy, może zostać niewpuszczona na szkolenia. 

 

Dziękujemy za wyrozumiałość!

REGULAMIN
Centrum Tańca i Ruchu REakcja

 1. Każdy Klient CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. W szkoleniach mogą brać udział osoby posiadające ważny karnet lub które wniosły jednorazową opłatę za  szkolenia bądź posiadają kartę multisport , fit profit lub ok-systems.

 3. Osoby biorące udział w szkoleniach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w szkoleniach na własną odpowiedzialność.

 4. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się na szkolenia – nawet w ciepłych porach roku). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w szkoleniach.

 5. Szatnia oraz sanitariaty dostępne są dla klientów CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA na terenie prowadzonych szkoleń w przynależnych pomieszczeniach.

 6. Karnet ważny jest na dany miesiąc kalendarzowy. Należy przestrzegać ważności karnetów – karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.

 7. Po upływie terminu określonego w karnecie (ostatni dzień miesiąca), automatycznie traci on ważność, nawet jeśli Klient nie wykorzystał wszystkich wejść i bez względu na zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie karnetu przez Klienta (chyba że niemożność wykorzystania karnetu wynikała z przyczyn leżących po stronie CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA)

 8. Zakup karnetów oraz wszelkie informacje można uzyskać w CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA w recepcji ul. Batorego 15 lub w Hotelu Salin ul. Kościuszki 5.

 9. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA nie przedłuża ważności karnetów z okazji świat i dni ustawowo wolnych.

 10. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet oraz nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów jeśli klient nie okaże dowodu wpłaty.

 11. Z usług CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA może korzystać jedynie osoba wskazana w karnecie. Karnet nie może być odstąpiony innym osobom.

 12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed szkoleniami.

 13. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

 14. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w niektórych  szkoleniach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji w CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA, telefonicznie 788-407-305 lub mailowo biuro@reakcja.com.pl . W przypadku spóźnienia się CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA nie gwarantuje miejsca na szkoleniach

 15. Nieobecność na szkoleniu należy zgłaszać telefonicznie lub sms-em minimum 2 godziny wcześniej. W innym przypadku szkolenie zostaną skreślone z karnetu jako wykorzystane wejście w przypadku kart BENEFIT, MAX czy karnetów OPEN będzie pobierana opłata przy następnej wizycie.

 16. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut klient wchodzi na  szkolenie na własną odpowiedzialność.

 17. Podczas  szkoleń z użyciem mat – zalecamy przynosić ze sobą ręcznik (ze względów higienicznych) lub swoje maty.

 18. Na szkoleniach z JOGI ćwiczy się na boso. Na szkoleniach PILATES boso lub w skarpetkach.

 19. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do przedłużenia karnetu o taką samą ilość szkoleń, które się nie odbyły. Tym samym klient oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

 20. W przypadku zastępstwa prowadzącego szkolenie CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zobowiązuje się do przestrzegania formy w obowiązującym harmonogramie i uważa się za szkolenie odbyte.

 21. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.

 22. Rozkład szkoleń CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA dostępny jest na stronie www.reakcja.com.pl oraz w CTiR REakcja przy ulicy Batorego 15  w Wieliczce.

 23. Płatność za karnety/szkolenia – tylko gotówką według aktualnego cennika.

 24. Cennik usług ustalany jest przez kierownictwo Inter Arts Agency REaction i podawany do publicznej wiadomości.

 25. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń do jednej godziny przed ich rozpoczęciem w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych danymi szkoleniami będzie mniejsza niż 4 osoby.

 26. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji CTiR REakcja oraz na stronie internetowej CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA.

 27. Osoba reprezentująca CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA: Zofia Stryszowska oraz Magdalena Malik. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 02.06.2017 roku

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy (ilość miejsc ograniczona)


Do kursu można dołączyć tylko w momencie jego rozpoczęcia.