OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS PANDEMII COVID-19

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS PANDEMII COVID-19

 1. Każdy Uczeń szkoły zobowiązany jest do wcześniejszego zapisu na zajęcia.
 2. Do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć  i opuszczanie szkoły zaraz po zakończeniu zajęć.
 3.  O ile to możliwe, prosimy przychodzić już w stroju do ćwiczeń, aby zmniejszyć maksymalnie liczbę osób korzystających z szatni.
 4. Wchodząc do budynku należy zakryć usta i nos oraz zdezynfekować ręce. Zachowujemy maskę podczas rejestracji na recepcji szkoły.
 5. Jeśli przed Twoimi zajęciami jest inna grupa ćwiczących, zaczekaj aż nauczyciel otworzy drzwi i pozwoli na wejście do sali. Dajemy czas i przestrzeń na wymianę osób w szkole.
 6. Pamiętaj aby zachować odpowiedni dystans społeczny.
 7. Zachowujemy odległość 1,5 m pomiędzy matami, a 2 m pomiędzy ćwiczącymi na sali.
 8. Każdy z ćwiczących korzysta ze swojej maty.
 9. Dodatkowy lub wypożyczony sprzęt dezynfekujemy.
 10. Szkoła zapewnia pełną dezynfekcję całej szkoły łącznie z szatnią i korytarzem.
 11. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperaturę ciała lub ogólnego złego samopoczucia prosimy o pozostanie w domu i nie przychodzenie na zajęcia. Osoba, u której zostaną stwierdzone w/w objawy, może zostać niewpuszczona na zajęcia.

Dziękujemy za wyrozumiałość!

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS PANDEMII COVID-19magda
0

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *